Sandra Lee Dennis

studeni 24, 2014

 

 

 

“Sve je u stavu!”

Živimo u kulturi koja ne ne tolerira emocionalnu bol!
Horde „New Age“ zagovaratelja smatraju da jedino naš stav određuje kako će neki događaj utjecati na nas. I još gore od toga. U tim krugovima, bez obzira na to kakva je to životna situacija koju proživljavaš, smatra se da si sam kreirao svoju stvarnost. Ne samo da si odabrao taj događaj za svoj osobni rast, neovisno o tome koliko je užasan, već si i odabrao kako ćeš interpretirati to što ti se događa – kao da ne postoji međuljudsko djelovanje već same interpretacije.
Glavna ideja ovdje jest da bi naša patnja netragom nestala kada bismo samo usvojili nešto pozitivniji pogled na svijet i prestali osjećati tugu.
Taj dobronamjerni, ali kvazi-religiozni zanos takvih podmuklih poluistina može duboko obeshrabriti čovjeka kada suočen s najgorom patnjom svog života treba potvrdu i podršku kako bi uopće izašao na kraj sa svojom boli. Takav savjet hrani osjećaje krivnje i srama, inhibira proces žalovanja ili tugovanja, a podstiče osjećaj grandioznosti i može čovjeka gurnuti u samoću, a sve kako bi zaštitio svoju ranjivost.

Sandra Lee Dennis
(Prevela Katarina Grgić)

Ocijeni:

Za nastavak teksta potrebno se registrirati ovdje!