Psihobiografija

siječanj 16, 2017

Carl Gustav Jung

“Samo nam prihvaćanje vlastite tamne strane našeg nesvjesnog može pomoći da prepoznamo i prihvatimo tamnu stranu u drugim ljudima…”
Carl Gustav Jung

Ocijeni:
Psihobiografija