Psihoterapija u Zagrebu

Depresija, nisko samopoštovanje, strahovi, psihoterapija za strahove, tjeskobu, psihoterapeut za anksioznost, psihoterapija anoreksije, psihoterapija ovisnosti

TAJNE NESVJESNOG

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

PROBLEMI

“Bila sam toliko depresivna da se nisam mogla ustati…”“Moji napadi straha i anksioznost izmakli su kontroli…”“Morala sam brzo pronaći nekog terapeuta u blizini…”“Osjećao sam se tako beznadno i usamljeno…”“Znao sam da sam ovisnik i da mi treba pomoć…”“Bio sam u potrazi za savjetnikom koji podržava LGBTQ…”“Osjećala sam da bih mogla biti bolja majka svojoj djeci…”“Moja veza s partnerom se raspadala…”“Nadao sam se da će moj terapeut razumjeti moju duhovnost…”

UZROK PROBLEMA

Svi se rađamo s voljom za životom, puni snage i energije! Na žalost, svijet često nije spreman prepoznati našu snagu i život. Svijet često nije spreman prepoznati i prihvatiti jedno novo, drugačije biće. Tada svoju snagu moramo sakriti od svijeta, a često i od samih sebe. Svoju energiju tada potiskujemo, skrivamo u nesvjesnom. Možemo proživjeti cijeli svoj život bez da svoju snagu i vitalnost osvijestimo i pokažemo svijetu. Iako je energija i cjelovitost oduvijek u nama, od nje smo odvojeni. Osjećamo se bespomoćno i izgubljeno.To je jedini uzrok naše depresije, socijalne fobije, intenzivnog srama i svih drugih simptoma koje poznajemo.

RJEŠENJE

Poput putnika koji se izgubio u mračnoj šumi i traži vodiča sa svjetiljkom koji će mu osvijetliti put, tako i naša snaga, kreativnost i vitalnost trebaju savjetnika, svjedoka koji će ih iz mračnih dubina podsvijesti iznijeti na svjetlo dana!

Kao što kaže pjesnik E. E, Cummings:
“Mi ne vjerujemo u sebe sve dok netko ne otkrije da duboko nama postoji nešto vrijedno, vrijedno pažnje, vrijedno slušanja, sveto na dodir. Jednom kad povjerujemo u sebe možemo riskirati znatiželju, čuđenje, spontanost i sve drugo što jest ljudski duh…”

-