Psihoterapija u Zagrebu

Depresija, nisko samopoštovanje, strahovi, psihoterapija za strahove, tjeskobu, anksioznost, psihoterapija anoreksije, psihoterapija ovisnosti

SVE TAJNE NESVJESNOG

PROBLEMI

“Bila sam toliko depresivna da se nisam mogla ustati…”“Moji napadi straha i anksioznost izmakli su kontroli…”“Morala sam brzo pronaći nekog terapeuta u blizini…”“Osjećao sam se tako beznadno i usamljeno…”“Znao sam da sam ovisnik i da mi treba pomoć…”“Bio sam u potrazi za savjetnikom koji podržava LGBTQ…”“Osjećala sam da bih mogla biti bolja majka svojoj djeci…”“Moja veza s partnerom se raspadala…”“Nadao sam se da će moj terapeut razumjeti moju duhovnost…”

UZROK PROBLEMA

Svi se rađamo s voljom za životom, puni snage i energije! Na žalost, svijet često nije spreman prepoznati našu snagu i život. Svijet često nije spreman prepoznati i prihvatiti jedno novo, drugačije biće. Tada svoju snagu moramo sakriti od svijeta, a često i od samih sebe. Svoju energiju tada potiskujemo, skrivamo u nesvjesnom. Možemo proživjeti cijeli svoj život bez da svoju snagu i vitalnost osvijestimo i pokažemo svijetu. Iako je energija i cjelovitost oduvijek u nama, od nje smo odvojeni. Osjećamo se bespomoćno i izgubljeno.To je jedini uzrok naše depresije, socijalne fobije, intenzivnog srama i svih drugih simptoma koje poznajemo.

RJEŠENJE

Poput putnika koji se izgubio u mračnoj šumi i traži vodiča sa svjetiljkom koji će mu osvijetliti put, tako i naša snaga, kreativnost i vitalnost trebaju savjetnika, svjedoka koji će ih iz mračnih dubina podsvijesti iznijeti na svjetlo dana!

Kao što kaže pjesnik E. E, Cummings:
“Mi ne vjerujemo u sebe sve dok netko ne otkrije da duboko nama postoji nešto vrijedno, vrijedno pažnje, vrijedno slušanja, sveto na dodir. Jednom kad povjerujemo u sebe možemo riskirati znatiželju, čuđenje, spontanost i sve drugo što jest ljudski duh…”

KREATIVNE RADIONICE

psihoterapija

Prilika za sve glumce, plesače, pjevače, pisce, slikare i sve druge koji imaju namjeru umjetnički se izraziti!

Znamo za više tehnika i metoda kojima se naša kreativnost može pokrenuti i izraziti. Naše radionice koriste spoznaje dubinske psihologije psihoanalitičara Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga i Heinza Kohuta. Svi oni tvrde kako je kreativnost uvijek prisutna u svakom čovjeku, samo je skrivena u slojevima nesvjesnog. Kreativnost na svjetlo dana dolazi osvještavanjem najdubljih slojeva ljudske psihe, onih koji su godinama bili potiskivani i poricani. Naše radionice pomažu vam da otvorite vrata vaše podsvijesti kako bi njegove sadržaje mogli upotrijebiti u kreativne svrhe koje možete pokazati svijetu. Bez obzira na umjetnički medij kojim se bavite, prestanak potiskivanja vaših nesvjesnih fantazija i vizija vodi prema novim dimenzijama vaše ekspresivnosti!

Radionice se održavaju u Zagrebu, jednom tjedno, u malim grupama polaznika.
Sve informacije na: empatija@vip.hr

psihoterapija